pátek 20. července 2012

Nýrsko

Pokračuji v cestě po Klatovsku.

Pouhých sedm kilometrů od Janovic je město, které se v roce 1938 dostalo do území Hitlerovy říše. Druhý rok mého pobytu na vojně rozšířili obvod janovické posádky i sem. Nebylo to prý dlouho, protože zde sídlila i pohraniční stráž a bývaly časté rvačky příslušníků různých zbraní.

Osobně jsem tu byl na plese KSČ, kde jsme navázali družbu s fešnými brigádnicemi z Prahy, do čehož nám kecali péesáci, holky byly svými vedoucími odvezeni pryč, já dostal přes hubu, ksicht jsem měl zmalovaný dlouho po plese, můj nadřízený mi vynadal, že se neumím prát.

Na snímku je nová radnice v Dolním Nýrsku, vpravo pak Bablerův hostinec. Srovnání jsem udělal tři, je z nich dobře vidět, jak se hostinec měnil.

Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).

 
 
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.sumavanet.cz/


Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).
 

Náměstí se starou radnicí. Zde se socialistická přestavba prostoru rozmáchla, domy nalevo byly zbořeny a nahrazeny paneláky. Nejsem žádný urbanista, ale myslím, že se zelení na náměstích by se mělo zacházet jinak. Proč by tu nemohlo být slušné stromořadí? Zeleň před historickou stavbou mi připadá, že sem byla zasazena, aby stavbě ublížila. No, nemusím rozumět všemu.
Protože jsem tu minulý týden byl osobně, celkový dojem na mně prostor zanecha lještě horší, než ukazuje fotka.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.sumavanet.cz/


Stará radnice zblízka.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).


Pohled k náměstí s kostelem svatého Tomáše. Vedle prodejny optiky je továrna na brýle Okula. Baráky napravo vyrostly, dalo mi čas jejich proměnu pochopit.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).


Horní Nýrsko
Náměstí – detail s kostelem svatého Tomáše a kašnou.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Moje cesta bude pokračovat do Strážova, což je další článek v mém blogu.


Facebook - Srovnávací fotky


Žádné komentáře: