úterý 26. srpna 2014

Sušice 2.část


To je adresa na první část srovnávaček ze Sušice. Veřejně jsem slíbil pokračování. Protože venku hnusně prší, slib plním.
Možná si někdo myslí, že se plácám po městě bez systému, není to pravda. Pořád myslím na divizní velitelství, kam mě posílali z Janovic jako spolehlivého posla, podvědomě se bojím, že neumím salutovat předpisově nebo, nedej Bože, že přehlédnu objekt, kterému je třeba vzdát poctu.
V první části jsem se dostal na jižní stranu náměstí Svobody, tam, kde stojí hotel Fialka, vydávám se zpět na sever. Nejdřív se ještě pohledem polaskám s radnicí, stojící uprostřed náměstí.
Radnice v době dávné často shořely, protože neexistovali hasiči ani požárníci. Po jednom takovém ohni v roce 1592 napadlo primase Mistra Adama Rozacína z Karlšperka postavit radnici uprostřed náměstí. I ona hořívala, přestavovala se, ale už zůstala na tomto místě. Nově byla upravena v 90.letech 19.století.
Úderem roku 1918 byla stržena z věže rakouská orlice a hozena do Otavy, což byl čin hodný českých vlastenců. Také lípu svobody jsme vysadili a z té je dnes krásný strom. Nechť se jí dlouho daří zdobit pěkně opravenou sušickou radnici.
Předkládám 4 snímky s radnicí jako dominantou náměstí. 
U prvních dvou jsem starou fotku okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


U dalších dvou jsem starou fotku okopíroval na adrese:
http://www.ak-ansichtskarten.de/ak/93-Postcards-World/9029-Czech-Republic/Vydávám se po západní frontě náměstí. Domy Haasovský a Albertovský padly v roce 1936 a nahradila je Okresní hospodářská záložna.
U obou srovnání jsem starou fotku okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.Dům U zlaté hvězdy.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Dům, zvaný Stará Beseda před demolicí v roce 1929, nahradila ho spořitelna.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Odcházím z náměstí. Na rohu Havlíčkovy a Klostermannovy ulice stával od roku 1719 dům stavitele Zanettiho, stržený v roce 2003. Práce na stavbě probíhají ve velkém tempu.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Také takový dům stával a stojí v Havlíčkově ulici. Pozor privát.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.Na rohu ulic Klostermannova a Lerchova stával klášter školských sester De Notre Dame z roku 1898. Divizní velitelství si budovu nechalo upravit dle svého vkusu. Sem jsem chodil služebně s tajuplnými zásilkami. To býval nepříjemný pocit, ne že by mi fyzicky ubližovali, ale byl jsem rád, že jsem vypadl. Býval tam kapitán, protivně důležitý. Pamatuju si i jeho jméno, protože měl stejné příjmení jako jeden novinář, který psával reportáže o svazácích, později se stal zarytým pravičákem. Ani nevím, jestli ještě píše.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Směrem k vrchu Svatobor se budovala Sušice nová. Těžko se porovnává, tak aspoň něco. Hostinec U Lva těsně před svou likvidací.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Ulicí Americké armády se vracím na roh s ulicí Vodní, vlevo stával pivovar, vpravo jsem se dobře najedl.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Dvě porovnání z ulice Příkopy, není to tak dávno, co zde byl venkov.
Staré fotky jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.Blízko je na Fuferny a tam stával Pelantův mlýn. Už nemelou. V roce 1930 probíhala v Sušici povodeň.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Jako skoro všude ulice Komenského znamená, že je někde v blízkosti škola, tentokrát Obecná z let 1863 až 1865.
V pozadí kostel svatého Václava.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Kostel svatého Václava dvakrát.
Staré fotky jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.A ještě jednou.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese:
http://www.ak-ansichtskarten.de/ak/93-Postcards-World/9029-Czech-Republic/


Při stavbě nového mostu přes Otavu zůstal jen Kožušníkův dům.
Staré fotky jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Před odchodem na druhý břeh řeky Otavy ještě pohled z nábřeží Karla Houry na starý resp. nový most, na klášter.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese:
http://www.ak-ansichtskarten.de/ak/93-Postcards-World/9029-Czech-Republic/


Pohled už z pravého břehu Otavy na most. Zde je výrazný Kožušníkův dům. Za ním věž radnice.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.

Průčelí kapucínského chrámu sv.Felixe.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Bloudění dokončím na pravém břehu řeky Otavy. Nároží ulic Dlouhoveská a Krátká.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Chrám Nanebevzetí Panny Marie před úpravou v roce 1900. Tohle mi dalo fušku pochopit, že věž kostela radikálně změnila svou výšku.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Chrám Nanebevzetí Panny Marie s okolím
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Dům Na Vršku, původně dvorec Tomků z Čejkov, pak v něm byla reálka a v roce 1936 zcela přebudován na potřeby Masarykových sociálních ústavů.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


Roh ulic Mariánská a Nuželická, za hřbitovem u Matky Boží u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.

Nuželická ulice, tady bychom se už se Sušicí pomalu loučili.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Jany Bartošové Zmizelé Čechy - Sušice, kterou vydala Paseka v roce 2007.


I já se loučím, přestože mě táhne město Sušice i blízké Kašperské Hory. Myslím, že se sem ještě rozjedu.

Fotky z mých cest - nesrovnávací:
Další srovnávací fotky z různých lokalitČtyři dny jsem strávil v Sušici, spal jsem v Horažďovicích, jezdil vlakem podél Otavy, za ní jsem viděl známý hrad Rabí, kde přišel Žižka o druhé oko. Neví se vlastně, které oko mu 

Žádné komentáře: