neděle 27. dubna 2014

Sobotka


Ne, nedal jsem se na politiku, ani nejsem příznivec našeho předsedy vlády. Ale vyhrál svobodné volby, musel podstoupit i vnitrostranický boj a mně nepřísluší, abych tohle komentoval, komentátorů máme hafo nejen v mediích. Napadla mě pomíjivost. Kdo si vzpomene za 50 let na vítězný boj pana Bohuslava Sobotky, asi ani on ne, pokud by se toho okamžiku dožil, což mu přeju?
Určitě ale, pokud se svět nezblázní, bude na nevelikém vršku na jižním okraji Českého ráje malebný lovecký zámeček Humprecht a pod ním příjemné městečko, rodiště básníka Fráni Šrámka. Krásné okolí, údolí Plakánek, hrad Kost, ale kdo má rád Český ráj, najde si sem cestu bez mých keců.
Budu se věnovat městu samotnému, protože stromy v lese se špatně porovnávají, příroda je nepoučitelná, zaplať Bůh.
Městečko, chtěl bych napsat hnízdo, ale některý ze soboteckých znalců by mohl přijet mi nafackovat leží blízko trojmezí, patří do Jičínska v kraji Královéhradecké, kousek na sever je už Semilsko v kraji Libereckém, na západ Mladoboleslavsko v kraji Středočeském.
Člověk, určitě chytrý, hranice určil, musel vědět proč a Sobotce je to na první pohled jedno.

Přijíždím hezkým vláčkem z Mladé Boleslavi, vidím Humprecht a mám pocit, že tady hezky být musí.


Při cestě z nádraží se blížím ke kostelu svaté Maří Magdalény. Vlevo stojí městská spořitelna. Jakoby se za 60 let skoro nic nezměnilo.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Táž lokalita jen o 5 let později z jiného úhlu.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


A ještě blíž. Tentokrát jde o dobu, kdy ještě nestála městská spořitelna, silnice byla užší a vlevo je ohrazení takzvané děkanské zahrady.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Popojdu vždy o pár kroků. Zblízka vidím špitál, na jehož rohu je trafika paní Vaňkové.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Putuju dále Boleslavskou ulicí a přicházím k bývalému mostu, ozdobenému sochou svatého Jana Nepomuckého. Údajně si musel občas zakrývat oči, protože v této ulici co dům, to hospoda. Možná si oddechl, když v rámci rozšíření vozovky přestěhovali sochu ke kostelu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Čermáka Stoleté příběhy – Český ráj na sklonku Rakousko-Uherska z vydavatelství Gentiana (2010).


Táž lokalita. Vlevo před mostem je vidět budova hostince Na mostě, která zmizela až v 21.století, aby uvolnila místo parkovišti.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na most směrem od náměstí, zde ja socha Jana Nepomuckého vlevo, za ní lobkovický špitál z konce 16.století.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Romana Karpaše a Karola Bílka Album starých pohlednic Českého ráje z nakladatelství 555 (1999).


Stojím na rohu náměstí Míru a hledím do Boleslavké ulice. Oko milovníka starých domů asi zaslzí. Ač bych rád, nemůžu přestavby domů přišít komunistům, bouralo se za první republiky. Úplně vlevo v řadě je dům Patřičných, který zmizel roku 1922, dále ještě stojí upravený dům Pažoutův, další domy Tauchmanův a Žemličkův padly v roce 1931. Další je dům Gansův, který snad přežil definitivně, protože se opravuje a nikdo by si asi nedovolil ho zbořit.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Podobný pohled, platí pro něj text z předchozího záběru.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jsem na náměstí Míru, kterému se díky osudu vyhnuly monstrózní úpravy. Začínám v jihozápadním rohu, odkud přichází Boleslavská ulice. Ve středu náměstí stojí sousoší Panny Marie z let 1742-46. Hledím na budovu, na které se skví nápis Obecní spořitelna. Fotil jsem z podloubí, čehož jsem se marně snažil efektně využít, podloubí nebylo zničeno, jen se úpravami mírně rozšířilo.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Severozápadní roh náměstí, kdy chybí bývalý hotel Beseda. Kašna je z roku 1847.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Pohled stejným směrem, kde je vidět detail sousoší i kašny, dnes v zajetí automobilů.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Hotel Beseda, který vyhořel po roce 1980. Kdysi se tu scházela elita města, hotel byl i v nájmu soboteckého starosty Františka Peči. Na Humprecht je sice lépe vidět, ale zdá se, že tu něco chybí…
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Od bývalé Besedy vede ulice Humprechtská. Vlevo je dům stavitelů Lacinových.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Ze severozápadního rohu náměstí vede i ulice Turnovská.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Na rohu ulic Turnovská a Na Celně je prostranství, zvané U Králováčku podle malého rybníčku, jenž sloužil koželuhům (za zábradlím). Lípa v záběru je z roku 1990. Lípa svobody, kéž by dlouho žila v klidu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Vracím se na náměstí a dívám se k severu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Další pohled směrem severním. Vpravo je vidět benzinová pumpa, o které komentář z publikace říká, že „zdobila“ až do 80.let. Dnes prostor zdobí automobily.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


V severovýchodním rohu stál a stojí hotel Pošta. Je zřetelně vidět, že podloubí se mírně rozšířilo a mně se nepodařil efektní záběr, jak jsem si stěžoval v předchozích záběrech.
Dobře jsem se v hotelu najedl, což je ovšem pro historii bezvýznamné.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Jihovýchod náměstí a Staškův dům.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Hned vedle Staškova domu stával hostinec U dvou lip.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na tentýž objekt od jihu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na kostel z míst, kde kdysi stával pivovar a sladovna.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Malé náměstí s kostelem. Hezký koutek v Sobotce.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Ještě jednou z trochu jiného úhlu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Trochu jsem zacouval z Malého náměstí do Šolcovy ulice, abych s radostí zjistil, že tenhle hezký domek je zachovaný. Jak je vidět z mé fotky, taky jsem zmokl. I kroupy padaly. Co já všechno nezkusím.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Odcházím z náměstí pryč Jičínskou ulicí a míjím dům Na Baště.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jičínská ulice směrem k Jičínu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Okresní spořitelna hospodářská, vpravo pokračuje Jičínská ulice, vlevo Šolcova.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jičínská ulice, v parčíku dnes stojí Okresní spořitelna hospodářská.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Končím okresním domem z roku 1910, dnes zdravotní středisko. Proti stojí krásná škola, jejíž porovnání se mi nezdařilo, protože mi stíní lipové stromořadí, které je ovšem krásné.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)Ještě jsem měl v úmyslu pár fotek porovnat, leč bouřka a další déšť mě vyhnaly. Snad se sem někdy dostanu, protože Český ráj je nekonečné téma, jak mi jednou říkal starší pán, když jsem odjížděl na kole z Bakova.
Jiné fotky z mých návštěv v Sobotce, možná pro někoho zajímavé:sobota 12. dubna 2014

Votice


Česká Sibiř. Co se o ní ví? Území mezi Benešovem a Táborem. Kdo jel mezi městy autem, přes Votice musel, dnes už funguje obchvat a staví se dálnice. Městu tohle přinese klid, jen si je třeba přát, aby klidu nebylo příliš.
Leží v krásné krajině, možná ho jednou objeví turisté, kteří budou mít dost šíleného cestování k moři. Vím, že se nic takového nedá nadirigovat, no uvidíme. Kéž by lidé krásu České Sibiře objevili.
Kdysi mě někdo varoval před votičákem, což je pro cyklistu poměrně protivný kopec. Ale vyjel jsem ho, myslím dvakrát. Kolik mi tenkrát bylo let? Nebudu počítat, neměl jsem rozum. Dnes jsem moudrý, vyprošuju si poznámky, že jsem rád, když se dokážu projet kolem Berounky.
V roce 1969 jsem projížděl do Tábora, coby novopečený fotograf jsem učinil pár fotek, které si dovolím zveřejnit na závěr.

Žádné jiné vzpomínky nemám, až teď z dvojí návštěvy.

Vlak ve složitém terénu krajinou kličkoval, až v současné době se buduje koridor s tunely, trať ztrácí určitou zajímavost, vlaky ale jezdí rychleji, což cestující přivítají. Nádraží nebylo nikdy nijak důležité, dva kilometry od města. Dnes už je z něj zastávka na znamení. Asi jsem měl stát více v kolejích, ale jako bývalý zaměstnanec drážní firmy mám respekt z rychlíkových kolejí mezi novými nástupišti, zvlášť se svýma šmatlavýma nohama.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Na Masaryově náměstí stojí sokolovna z dvacátých let. Převzal jsem fotku s datem 1920, asi to bude chyba, vůbec v mých votických srovnávačkách může být tentokrát víc chyb. Schází mi rozumná publikace.
Tento pramen chyby obsahuje, lidé sem vkládají pohlednice a letopočty často nemají. Snad zapomenout na čísla a porovnávat vizuálně, o což vlastně hlavně jde.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Sokolovna z jiného pohledu. Fotky, které kopíruju ze stránek Muzea České Sibiře mají pravděpodobně správné vročení, zapůjčili je sem jejich vlastníci, mívají poštovní razítka.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pražská ulice, kudy se dlouhá léta cestovalo z Prahy do Tábora.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Dívám se směrem ku Praze, ulice je zrovna v rekonstrukci, což jsem jenom přivítal.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:Nový zámek, tak se mu říká, třebaže na nový příliš nevypadá. Dobře se mi tu hledalo místo pro focení, přestože jsem v to nedoufal. Stojím na parkovišti, vpravo je supermarket.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Františkánský konvent u kostela svatého Františka.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Tentýž objekt, hlavní vchod.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Ulice, vedoucí od kláštera směrem k ná městí Komenského.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Přicházím na Komenského náměstí, kde už zůstanu. Starých fotek jsem našel hodně, při mé lítosti něco vyřazovat mi zůstala kupa srovnávaček. A tak jsem je srovnal podle data, kdy vznikla stará fotka.
Na náměstí se vyskytuje Mariánský sloup, jehož současná podoba i poloha vznikla v roce 1877 a také kašna z roku 1851. Oba objekty přežily všechny režimy, jsou dnes krásně vyčistěné, protože celé náměstí je upravováno do krásy. Podle mého skromného názoru se mi nová úprava líbí. Ale já tu nebydlím, že?
Pohled na sever.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled na východ. Obchodní dům bývalé Jednoty vznikl někdy v 70.letech. Vzadu kostel svatého Václava.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Radnice, která stojí na jižní straně náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Severní strana náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled do jihozápadního kouta náměstí, vlevo radnice. Sluníčko mě zlobilo, svítilo do objektivu, fotka zůstala černobílá, snad má jakousi vypovídající hodnotu.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Severozápadní kout náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Podobný pohled minulému, jiný rok, jiný úhel.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Severní strana náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled na sever. Vpravo bývalý okresní soud, také Geodézie tam byla, dnes se tam prodává…
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Stojím před bývalým okresním soudem, dívám se podél východní strany náměstí na sever.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled do severovýchodního rohu s okresní hospodářskou záložnou.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Západní fronta náměstí, pohled k jihu.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled do severovýchodního rohu s okresní hospodářskou záložnou.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Radnice. Snad je zajímavé, že levá strana byla dostavěna až v letech 1966-67.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Další pohled na severovýchodní roh náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Jihovýchodní roh náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Severozápadní roh náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Pohled ze západu na východ. V padesátých letech dokázali komunisti využít historickou kašnu podle svého vkusu.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese:


Následují porovnání tří fotek, které jsem vyfotil v létě 1969. Vedla tudy hlavní silnice z Prahy do Tábora. Autorem staré fotky jsem já sám.


Pohled na východ.


Tady jsem fotil směrem k radnici, silnice se kroutí ze severního směru k východu. Na fotce je vidět benzinová pumpa.Tady končí můj úlovek z města Votice, které občas v duchu už umisťuji do jižních Čech. Návštěvu doporučuju, je tu hezky.

Jiné fotky z mých návštěv ve Voticích, možná pro někoho zajímavé: