neděle 27. dubna 2014

Sobotka


Ne, nedal jsem se na politiku, ani nejsem příznivec našeho předsedy vlády. Ale vyhrál svobodné volby, musel podstoupit i vnitrostranický boj a mně nepřísluší, abych tohle komentoval, komentátorů máme hafo nejen v mediích. Napadla mě pomíjivost. Kdo si vzpomene za 50 let na vítězný boj pana Bohuslava Sobotky, asi ani on ne, pokud by se toho okamžiku dožil, což mu přeju?
Určitě ale, pokud se svět nezblázní, bude na nevelikém vršku na jižním okraji Českého ráje malebný lovecký zámeček Humprecht a pod ním příjemné městečko, rodiště básníka Fráni Šrámka. Krásné okolí, údolí Plakánek, hrad Kost, ale kdo má rád Český ráj, najde si sem cestu bez mých keců.
Budu se věnovat městu samotnému, protože stromy v lese se špatně porovnávají, příroda je nepoučitelná, zaplať Bůh.
Městečko, chtěl bych napsat hnízdo, ale některý ze soboteckých znalců by mohl přijet mi nafackovat leží blízko trojmezí, patří do Jičínska v kraji Královéhradecké, kousek na sever je už Semilsko v kraji Libereckém, na západ Mladoboleslavsko v kraji Středočeském.
Člověk, určitě chytrý, hranice určil, musel vědět proč a Sobotce je to na první pohled jedno.

Přijíždím hezkým vláčkem z Mladé Boleslavi, vidím Humprecht a mám pocit, že tady hezky být musí.


Při cestě z nádraží se blížím ke kostelu svaté Maří Magdalény. Vlevo stojí městská spořitelna. Jakoby se za 60 let skoro nic nezměnilo.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Táž lokalita jen o 5 let později z jiného úhlu.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


A ještě blíž. Tentokrát jde o dobu, kdy ještě nestála městská spořitelna, silnice byla užší a vlevo je ohrazení takzvané děkanské zahrady.
Historickou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Popojdu vždy o pár kroků. Zblízka vidím špitál, na jehož rohu je trafika paní Vaňkové.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Putuju dále Boleslavskou ulicí a přicházím k bývalému mostu, ozdobenému sochou svatého Jana Nepomuckého. Údajně si musel občas zakrývat oči, protože v této ulici co dům, to hospoda. Možná si oddechl, když v rámci rozšíření vozovky přestěhovali sochu ke kostelu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Čermáka Stoleté příběhy – Český ráj na sklonku Rakousko-Uherska z vydavatelství Gentiana (2010).


Táž lokalita. Vlevo před mostem je vidět budova hostince Na mostě, která zmizela až v 21.století, aby uvolnila místo parkovišti.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na most směrem od náměstí, zde ja socha Jana Nepomuckého vlevo, za ní lobkovický špitál z konce 16.století.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Romana Karpaše a Karola Bílka Album starých pohlednic Českého ráje z nakladatelství 555 (1999).


Stojím na rohu náměstí Míru a hledím do Boleslavké ulice. Oko milovníka starých domů asi zaslzí. Ač bych rád, nemůžu přestavby domů přišít komunistům, bouralo se za první republiky. Úplně vlevo v řadě je dům Patřičných, který zmizel roku 1922, dále ještě stojí upravený dům Pažoutův, další domy Tauchmanův a Žemličkův padly v roce 1931. Další je dům Gansův, který snad přežil definitivně, protože se opravuje a nikdo by si asi nedovolil ho zbořit.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Podobný pohled, platí pro něj text z předchozího záběru.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jsem na náměstí Míru, kterému se díky osudu vyhnuly monstrózní úpravy. Začínám v jihozápadním rohu, odkud přichází Boleslavská ulice. Ve středu náměstí stojí sousoší Panny Marie z let 1742-46. Hledím na budovu, na které se skví nápis Obecní spořitelna. Fotil jsem z podloubí, čehož jsem se marně snažil efektně využít, podloubí nebylo zničeno, jen se úpravami mírně rozšířilo.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Severozápadní roh náměstí, kdy chybí bývalý hotel Beseda. Kašna je z roku 1847.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Pohled stejným směrem, kde je vidět detail sousoší i kašny, dnes v zajetí automobilů.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Hotel Beseda, který vyhořel po roce 1980. Kdysi se tu scházela elita města, hotel byl i v nájmu soboteckého starosty Františka Peči. Na Humprecht je sice lépe vidět, ale zdá se, že tu něco chybí…
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Od bývalé Besedy vede ulice Humprechtská. Vlevo je dům stavitelů Lacinových.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Ze severozápadního rohu náměstí vede i ulice Turnovská.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Na rohu ulic Turnovská a Na Celně je prostranství, zvané U Králováčku podle malého rybníčku, jenž sloužil koželuhům (za zábradlím). Lípa v záběru je z roku 1990. Lípa svobody, kéž by dlouho žila v klidu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Vracím se na náměstí a dívám se k severu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Další pohled směrem severním. Vpravo je vidět benzinová pumpa, o které komentář z publikace říká, že „zdobila“ až do 80.let. Dnes prostor zdobí automobily.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


V severovýchodním rohu stál a stojí hotel Pošta. Je zřetelně vidět, že podloubí se mírně rozšířilo a mně se nepodařil efektní záběr, jak jsem si stěžoval v předchozích záběrech.
Dobře jsem se v hotelu najedl, což je ovšem pro historii bezvýznamné.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Jihovýchod náměstí a Staškův dům.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Hned vedle Staškova domu stával hostinec U dvou lip.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na tentýž objekt od jihu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Pohled na kostel z míst, kde kdysi stával pivovar a sladovna.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Malé náměstí s kostelem. Hezký koutek v Sobotce.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Ještě jednou z trochu jiného úhlu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Trochu jsem zacouval z Malého náměstí do Šolcovy ulice, abych s radostí zjistil, že tenhle hezký domek je zachovaný. Jak je vidět z mé fotky, taky jsem zmokl. I kroupy padaly. Co já všechno nezkusím.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)


Odcházím z náměstí pryč Jičínskou ulicí a míjím dům Na Baště.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jičínská ulice směrem k Jičínu.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Okresní spořitelna hospodářská, vpravo pokračuje Jičínská ulice, vlevo Šolcova.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Jičínská ulice, v parčíku dnes stojí Okresní spořitelna hospodářská.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karola Bílka Zmizelé Čechy – Sobotecko z nakladatelství Paseka (2005).


Končím okresním domem z roku 1910, dnes zdravotní středisko. Proti stojí krásná škola, jejíž porovnání se mi nezdařilo, protože mi stíní lipové stromořadí, které je ovšem krásné.
Historickou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 6.díl (Libri 2004)Ještě jsem měl v úmyslu pár fotek porovnat, leč bouřka a další déšť mě vyhnaly. Snad se sem někdy dostanu, protože Český ráj je nekonečné téma, jak mi jednou říkal starší pán, když jsem odjížděl na kole z Bakova.
Jiné fotky z mých návštěv v Sobotce, možná pro někoho zajímavé:Žádné komentáře: