pondělí 23. července 2012

Klatovy 3.část

Pokračování z 2.části.

Ulice Čsl. Legií
Roh ulice Pražské. Zde dnes je restaurace U Radů, kde jsem se jednou schoval před bouřkou, jednou dobře naobědval, až zase přijedu do Klatov, určitě se zastavím.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Křižovatka s ulicí Randova.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Ulice Kpt. Jaroše
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Nároží s ulicí Vančurovou.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Randova ulice
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Zlatnická ulice
V pozadí křižovatka s ulice Pražskou a Václavskou.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Vančurova ulice
Pohled na bývalý jezuitský seminář, který byl koncem 19.století upraven pro potřeby měšťanského pivovaru.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


křižovatka ulic Vídeňská, Podbanská a Komenského
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


sokolovna
Z roku 1907.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.Facebook - Srovnávací fotky


Klatovy 2.část

Pokračování z 1.části

Plánická ulice
Vlevo gymnázium, dnes obchodní škola, zcela vlevo vykukuje obecná a měšťanská škola pro dívky.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Krameriova ulice
Vpravo je dnes vrcholné dílo socialistické architektury, vystavěné pro potřevy KSČ, SSM a ROH. Odchod komunistů od moci neznamená, že by snad neexistovali lidé, kteří by města zaflákali jinými skvost, podobně pitomými. Měli bychom si dávat pozor. Bílá věž zatím stojí.
Ulice dostala jméno po místním rodákovi, významném rodákovi.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Dům čp.180 po zřícení jeho pater do sklepení. V první polovině 20.století zde byl hostinec U Pláničků.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Čp.141
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Václavská ulice
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Roh s ulicí Krameriovou. Kolo, opřené o dopravní značku, je můj podpis, jak se mi občas připlete do záběru.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Pražská ulice
Ulice, které vychází z náměstí Míru směrem na Rybníčky, historickou čtvrť, ze které se stalo panelové sídliště.
Nesla také jména Clemeceauova a 1.máje.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Roh s ulicí Čsl. Legií. Kdysi cukrářství, dlouhá léta řeznictví, dnes si zde můžeme zahrát v herně s poetickým názvem Campanula. Jak vtipné.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


I do tradiční hospody U kanonu se nastěhoval hazard.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Roh s ulicí Čsl. Legií. V dnešní lékárně kdysi sídlil hostinec U Zlatého soudku.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Dům čp.159
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Pokračování v 3.části


Facebook - Srovnávací fotky


Klatovy 1.část

Svoje putování po Klatovsku končím srovnávacími fotkami města, jehož jméno kraji dalo jméno. Není mi úplně neznámé, ale takhle podrobně jsem ho prošel poprvé. Krásné velké náměstí zachovalo svůj historický ráz, udělám-li pár kroků, narazím na KOKOS, jak se říkalo honosným a většinou odpudivým budovám, kde si komunistická moc stavěla svoje sídla. Spíš než zkratka KOmunistický KOStelík by se hodilo KOZA (komunistický zámek).

Tyhle skvosty jsou téměř ve všech městech, jež byly sídlem okresu. Zde se nijak nerozpakovali a flákli barák mezi historické budovy.

Moje srovnání se týkají bezvýhradně náměstí a blízkého okolí, kde je co srovnávat, pokud jsem měl fotky z jiných částí města, stojí na nich dnes paneláky a ty se porovnávají špatně.

Použil jsem publikaci Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009. Jen minimum jsem stáhl z jiných stránek na internetu.

V poublikaci je poměrně značný počet fotek z roku 1960, tedy ne tak historických, jak jsem zvyklý. Pořád si nemůžu zvyknout na skutečnost, že rok 1960 je historie, vždyť mi bylo už 17. Fotografie pořídil pan Václav Babka, zřejmě místní patriot. Je zajímavé porovnat atmosféru v době socialismu, který podle komunistické vrchnosti, byl právě v tomto roce dobudován, s dnešní.

Tyhle fotečky, ze zdánlivě obyčejných míst, mě utvrdily v názoru, že fotit se má, aby další generace mohly porovnávat.


Náměstí Míru
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce vévodí náměstí spolu s Černou věží, ze které je na snímku jen půlka.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2.díl (Libri 1997)


Severní strana náměstí, v pozadí Děkanský kostel Narození Panny Marie a Bílá věž.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Severovýchodní roh, kde stála kavárna Slávia a restaurace Měšťanská beseda, od roku 1935 Městská spořitelna.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Zde jsou kostel a Černá věž pospolu v plné kráse.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Východní strana. Vzácný snímek, kdy u nás neexistovala papírnictví, jenom obchody, zvané Narpa (snad národní papírny?). Za klenoty se tenkrát nikdo nestyděl.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Západní strana, kde je unikátní lékárna U bílého jednorožce.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Hotel Bílá růže. Jsem přesvědčený, že jsem v tom hotelu přespal. To mě přijel navštívit na vojnu táta a vyjednal mi propustku na sobotu a neděli. Přivezl kufr jídla, protože máma byla přesvědčená, že na vojně hladovím, vzal mě na večeři právě zde. Klatovy byly jinak mimo posádku Janovic a na vycházky jsme sem nesměli, přestože je to pár kiláků. Načerno to byl risk, protože i v Klatovech byla velká kasárna a po ulicích chodily lítačky, pardon, pořádkové hlídky.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Západní strana, jiný pohled.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Historická fotka, pořízená těsně po červencovém požáru, kdy radnice vzala za své.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.


Záběr, na kterém je radnice stále ještě v troskách.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko, kterou vydalo nakladatelství Paseka v roce 2009.Jihovýchodní roh a dominikánský kostel svatého Vavřince.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2.díl (Libri 1997)


pokračování viz 2.část


Facebook - Srovnávací fotky

pátek 20. července 2012

Strážov na Šumavě

Krásně položené šumavské městečko, už pohled z dálky na něj je lákavý.
Radnice. Moderní okna v historických budovách mě fakt ničí.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 7.díl (Libri 2008).


Rozebral jsem pohlednici z roku 1914, víc už se malé fotečky nedaly zvětšovat. Na obrázku náměstí je vpravo vidět památník socialistického budování. Kulturák musí bejt!
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Náměstí a radnice z jiného úhlu.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Náměstí východní strana.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 7.díl (Libri 2008).


Náměstí severní strana.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 7.díl (Libri 2008).


Pohled ulicí
Vlevo je obecná škola, za ní je ulice, vedoucí k náměstí.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Samozřejmě, že nemůžu vynechat samotné Klatovy. Ovšem tam je srovnání více a bude mi zpracování chvilku trvat.


Facebook - Srovnávací fotky


Další srovnávací fotky z různých lokalit


Nýrsko

Pokračuji v cestě po Klatovsku.

Pouhých sedm kilometrů od Janovic je město, které se v roce 1938 dostalo do území Hitlerovy říše. Druhý rok mého pobytu na vojně rozšířili obvod janovické posádky i sem. Nebylo to prý dlouho, protože zde sídlila i pohraniční stráž a bývaly časté rvačky příslušníků různých zbraní.

Osobně jsem tu byl na plese KSČ, kde jsme navázali družbu s fešnými brigádnicemi z Prahy, do čehož nám kecali péesáci, holky byly svými vedoucími odvezeni pryč, já dostal přes hubu, ksicht jsem měl zmalovaný dlouho po plese, můj nadřízený mi vynadal, že se neumím prát.

Na snímku je nová radnice v Dolním Nýrsku, vpravo pak Bablerův hostinec. Srovnání jsem udělal tři, je z nich dobře vidět, jak se hostinec měnil.

Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).

 
 
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.sumavanet.cz/


Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).
 

Náměstí se starou radnicí. Zde se socialistická přestavba prostoru rozmáchla, domy nalevo byly zbořeny a nahrazeny paneláky. Nejsem žádný urbanista, ale myslím, že se zelení na náměstích by se mělo zacházet jinak. Proč by tu nemohlo být slušné stromořadí? Zeleň před historickou stavbou mi připadá, že sem byla zasazena, aby stavbě ublížila. No, nemusím rozumět všemu.
Protože jsem tu minulý týden byl osobně, celkový dojem na mně prostor zanecha lještě horší, než ukazuje fotka.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.sumavanet.cz/


Stará radnice zblízka.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).


Pohled k náměstí s kostelem svatého Tomáše. Vedle prodejny optiky je továrna na brýle Okula. Baráky napravo vyrostly, dalo mi čas jejich proměnu pochopit.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 4.díl (Libri 2000).


Horní Nýrsko
Náměstí – detail s kostelem svatého Tomáše a kašnou.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Moje cesta bude pokračovat do Strážova, což je další článek v mém blogu.


Facebook - Srovnávací fotky


Janovice nad Úhlavou

Pro své další potulky jsem si vybral kraj, kde jsem nedobrovolně strávil dva roky. Napřesrok to bude 50 let, co vojenští páni rozhodli, aniž se mě zeptali, kde se ze mě prý stane chlap. Dopadlo to… pomlčím.

Krásný kraj, který utrpěl v roce 1938, kdy byl rozťat mnichovskou dohodou, po druhé světové válce byl určen sovětskými dobyvateli, tuhle část československého území osvobodila armáda americká, jako nárazník proti agresi imperialismu amerického. Celé území bylo protkáno vojenskými objekty.

Jak kvalitní byly zde umístěné jednotky, nemůžu sice soudit jen podle své osoby, ale tamtamy hlásily, že právě my jsme na odpis. Měli bychom všechno brzy za sebou.

Kraj se na mnohých místech pomalu probouzí, jsem optimista a věřím, že zlo jednou bude zapomenuté a sem se vrátí plnohodnotný život.

O své cestě jsem již plkal na http://vencovypindy.blogspot.cz/2012/07/zapisky-z-janovic-nad-uhlavou-okoli.htmla zároveň slíbil nějaké srovnávací fotky. Tady jsou:


restaurace u nádraží
Ani si nevzpomínám, jestli to za mého pobytu ještě byla hospoda, teď zde ordinuje lékař. Místo hostinského, jenž se dá též považovat aspoň za léčitele.
Stará fotka je příliš zvětšovaná, dnešní poškozená prudkým sluníčkem přímo do objektivu, už jsem odjížděl, nemohl jsem se sem vrátit. Snad jsem neměl srovnání vyrábět…
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


sokolovna
Cestou z nádraží, u řeky, stojí stavba, která je sice oprýskaná, ale jak jsem se stačil podívat na vývěsky (mimo záběr), Sokol zde neumřel.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko (Paseka 2009)


Domy, jejichž štíty jsou v levé části záběru ustoupily autobusovému nádraží, dnes jde spíš o přístřešky, kde je několik autobusových stání z doby, kdy Janovice rostly díky armádě, snad odtud i nějaký autobus odjíždí.
Vpravo v domě je hospoda, výčep.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 2.díl (Libri 1997)


Ulice, kterou se kdysi jezdilo na Nýrsko, případně Strážov, dnes je slepá, končí u hospody Kulatá bába. Auta z Klatov do Nýrska jezdí jinudy.
Vyparáděná stavba s věžičkou je bývalá radnice, dnes knihovna.
Starou fotku jsem okopíroval v publikaci Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 2.díl (Libri 1997)


Kostel svatého Jana Křtitele.
Starou fotku jsem okopíroval na adrese: http://www.fotohistorie.cz/


Západní strana s roztomilým názvem Zmrzlinkovna. Jak tvrdí, a nemám jim proč nevěřit, zmrzlinu sami vyrábějí.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko (Paseka 2009)


Pekařství Karla Koblera by člověk v dnešním domě těžko hledal. Číslo popisné mi pomohlo. Vedle je vidět vchod do dnešní knihovny.
Jméno Kobler mi není neznámé, na náměstí stojí bývalý hotel a restaurace, bůhví, jak se to jmenovalo, říkali jsme, že jdeme na pivo ke Koblerům. Naposledy jsem viděl onu restauraci, byla zavřená a vypadala nevábně. V současnosti je vidět, že snad ji někdo dá dohromady.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko (Paseka 2009)


Kampelička a poštovní úřad. Co je v domě teď, nevím, pošta je jinde, kampeličky získaly v dnešní době díky častým zlodějnám v některých z nich, špatný zvuk.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko (Paseka 2009)


Hospoda U Šumavy, bývalá. Řekl bych, že ji zrušili v době, kdy se ze mě snažili o kilometr a půl dále vyrobit ochránce klidného spánku civilního obyvatelstva.
Dával jsem si zde první vojenské pivo na společné vycházce, sami jsme nesměli na veřejnost, protože jsme ještě nepřísahali. Vedl nás poddůstojník, který byl otrávený z pitomé povinnosti. Pro svoje povyražení nás donutil, aby naše oblečení bylo předpisové, neboli jsme vypadali jako kreténi. A to pivo jsme do sebe museli vestoje do sebe kopnout, voják nemohl být pomalý.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Martina Kříže Zmizelé Čechy – Klatovsko (Paseka 2009)


Dalším městem bylo Nýrsko, srovnání je v samostatném článku hned vedle.


Facebook - Srovnávací fotky