úterý 10. července 2012

Libkovice a Kostomlaty pod Řípem

Překonávám nevelký kopec z Bechlína, odkrývá se přede mnou skutečné Podřipsko i se zralými třečněmi u silnice, které většinou spadnou. Na trzích stojí kilo i stovku.


Libkovice pod Řípem
Pracovní četa při dláždění silnice směrem na Kostomlaty. Před farou, která je trošku zmodernizovaná.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


dolní náves. Statky U Rousů, U Králů, U Mašků, U Vartýřů. Místo návsi březový háj.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


dolní náves
Detail s pomníkem padlých v 1.světové válce.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


horní náves
Vpředu kovárna, za ní obecní dům, všechno je jinak.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


horní náves
již bez kovárny. Vlevo obecní dům, vpravo hospoda U Pavlíčků, mezi nimi silnice do Bechlína. Zvonička zbouraná, husy snědené.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


sokolovna
nedlouho po postaven při cestě, dnes silnici do Kostomlat.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


Kostomlaty pod Řípem,
bývalá škola, ve které úřaduje obecní úřad.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


Pohled přes návesní rybník na kostel svatého Petra a Pavla. Odesilatel pohlednice označil dům, ve kterém bydlel, v něm bával obchod U Salačů, který, jak vidno nahodil patro. Novostavba za rybníkem? Asi akce Z.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


Bývalá škola. Co je v budově dnes, nevím, aspoň jsem si o plot opřel kolo.
Historickou fotku jsem okopíroval z publikace Podřipsko na starých pohlednicích. Vydal Baron 2008.


Facebook - Srovnávací fotky


Žádné komentáře: