neděle 11. května 2014

HořoviceHořovice s nádherným zámkem jsou stranou turistických cest. Nespravedlivě. Patřily kdysi do Podbrdského kraje, později Berounského, v roce 1850 vznikl okres Hořovice, od roku 1868 byly sídlem politického okresu, do kterého patřil i Beroun, který ovšem zvlášť po druhé světové válce Hořovice „převálcoval“. Určitá řevnivost jistě existovala, ale v roce 1960 bylo město začleněno do okresu Beroun a přestože okresy byly po roce 1990 zrušeny, do Berounska patří.
Z Prahy do Plzně se silnice léta Hořovicům vyhýbala, po otevření dálnice cesty vedou jinudy. Můžeme jen z dáli vidět město na vršku. Proč tak málo poutníků do Hořovic zavítá? Protože dnes se jezdí přímo za cílem, není čas na zajížďky.
Jedině turistu, bažícího po krásách, může zaujmout nádherný zámek.
Dostaly se mi do rukou staré pohlednice s velikým náměstím a těšil jsem se, že poznám jedno město, přes které jsem párkrát putoval, ale jen prošel, svým dětem jsem chtěl ukázat zámek, ale byl tehdy zavřený, z výletu se povedla jen zmrzlina.

Chci zde představit srovnávací fotky z města Hořovice. Nedá mi, abych nedal na začátek historickou pohlednici z roku 1901.

 Těšil jsem se, že se postavím někam nahoru na náměstí a budu hledat místo, kde stál tehdejší fotograf. Nebyl jsem připravený na to, že na náměstí stojí budova, která zabraňuje většinu efektních starých fotografií porovnávat. Tehdejší fotograf stál na místě, kde je dnes betonová stavba.
Fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Začínám tedy na Palackého náměstí porovnání snímku budovy, která byla postavena v letech 1930-32 jako Okresní úřad. Již v době svého vzniku byla kontroverzní stavbou, mnoha činitelům i běžným občanům se nelíbila. Zvítězila touha udržet v Hořovicích sídlo okresního úřadu. Až do roku 1960 se zdařilo, pak se sídlo okresu stěhovalo do Berouna a v budově byla v letech 1961 – 2004 vyšší hospodářská škola. Dnes je tu sídlo městského úřadu. Osobně si myslím, že hořovické náměstí stavbou utrpělo, jestli jsem si názor neutvořil díky rozčilení ze skutečnosti, že mi barák všude stíní.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Radnice z roku 1905 postavená na místě staré radnice. Dům vzhled nezměnil, jen tenkrát měli v oknech více květin, dnes mají kolem budovy více automobilů.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Radnice v čelném pohledu, přes ulici – vyústění Pražské ulice, je roh restaurace Zelený strom. Datum staré fotky neznám.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Restaurace a hotel Zelený strom.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Pohled od městského úřadu na kostel Nejsvětější Trojice, vlevo od něj měšťanská škola, dnes nějaká škola odborná.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Dívám se kolem radnice (vpravo) směrem k severu. Vlevo je již zmíněné budova dnešního městského úřadu.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Postavením budovy dnešního městského úřadu bylo prakticky rozděleno Palackého náměstí. Na horním – jižním konci vzniklo menší náměstí, jehož východní straně vévodí kdysi záložna, dnes hezky omítnutá prodejna všeho možného.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Záložna z odstupu. Co tam bývalo za sochu? Fakt nevím.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Na západní straně Palackého náměstí stojí měšťanská škola, dnes škola odborná. Také dnešní studenti byli v době mého focení vyparádění, vypadali na maturanty. S fasádou se osud nijak nepatlal.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Měšťanská škola z jiného pohledu.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


C. a K, okresní hejtmanství z roku 1964 slouží jako dům Jednoty.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Tentýž objekt od východu.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Pražská ulice se hodně změnila, některá srovnání jsem musel po druhé návštěvě vyhodit. Jedině dva domy zde na pravé straně uprostřed záběru mě nasměrovaly snad na správné místo.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Teď následují tři záběry Pražské ulice od východu směrem k náměstí.
Historické fotografie jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.
Na Pražské ulici pohled na dům U Laštovků.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Pražská ulice, kdysi Riegrova opět od východu k náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Budova státních úředů na Pražské ulici, dnes pošta.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Stojím na Pražské ulici téměř u zámku, tentokrát mám poštu vpravo.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Velká Víska byla kdysi samostatnou vesnicí, na jejím katastru stojí i hořovický zámek. Léty s městem Hořovice splynula. Tohle je kostel svatého Jiljí.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Pohled z náměstí ve Velké Vísce směrem severním, k zámku.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Tyhle dva pohledy dělí 29 let, jsou focené téměř ze stejného místa. Na druhém snímku je dokresleno jakési letící těleso.
Historické fotografie jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.Pohled na zámek z pěkně udržovaného parku.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Ještě jednou pohled z parku. Vypadá to, že tady býval rybník. Vlevo je věž kostela svatého Jiljí ve Velké Vísce.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Záběr od starého zámku na nový zámek a kostel svatého Jiljí.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Starý zámek sám. Je v něm galerie, vlevo, což tu není vidět, sídlí policie.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Ulice 9.května, tenkrát Dr.Švehly, vzadu je vidět věž radnice na Palackého náměstí.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Nerudova ulice (dříve Školní) z náměstí k severu. Pod dopravní značkou, označující jednosměrnou ulici je vidět kopeček a na něm hrad Točník.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Nerudova ulice směrem k náměstí, mohutná budova je měšťanská škola.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Hořovicemi protéká Červený potok. Dříve lávka, dnes most, nad ním je sokolovna.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Lávka změnila na most, později přestavěný. Jsou zde lépe vidět změny prostoru, místo domu vpravo je kruhový objezd, vlevo zůstává hotel U Valdeku.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


Sokolovna zblízka.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Společenský dům. Léty zmohutněl, hlásá služby z oboru hostinského, ale bylo zavřeno. Dům se změnil, ale přišlo mi laskavé, že sloupky zábradlí zůstaly na svém místě…
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Knížecí pivovar a pila na břehu Červeného potoka, spíš zbytky, v orientaci mi pomohl vlevo komín.
Historickou fotografii jsem okopíroval na adrese: http://mojepohledy.cz


Proti nádraží se kdysi stavěly honosné hotely, aby se honorace přijíždějící vlakem nemusela trmácet bůhvíkam. Možná někoho nynější vzhled odpuzuje, ale pro mě bylo radostné, že měli otevřeno a pivo teklo dobré.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.


A jsem na nádraží. Budova doznala změn, drážní pracovníci zmizeli v historii, jízdenku zde prodají, ale výpravčí v této rychlíkové stanici snad ani nevypravuje. S rychlým přestupem v Berouně jsem na pražském Smíchovském nádraží za hodinu osobákem.
Historickou fotografii jsem okopíroval z publikace Jany Gruntové Hořovicko na starých pohlednicích, kterou vydal Petr Prášil v roce 2004.Jiné fotky z mých návštěv v Hořovicích, možná pro někoho zajímavé:Žádné komentáře: