středa 8. dubna 2015

Vzpomínka Zdeňka Thomy na počátky Tlupních stovek

Moje velice nepravidelné povídání o tom, na co si vzpomenu či nevzpomenu při slovu "Dálkové pochody", mělo při vzniku ambici stát se jakousi historií, to by však musel dostat do ruky člověk cílevědomý a ne potřeštěný dědek, který toho v životě chtěl dělat moc a na stará kolena zjistil, že všechno nestihne. No, dobře.
Loni v létě jsem dal dohromady vzpomínku na konec legendárních Tlupních stovek.
http://vencovypindy.blogspot.cz/2014/07/derniera-tlupni-stovky.html
Časem se mi ozval člověk, který je spoluzakladatel hnutí, který sám označuje jejich tehdejší nápad ujít 100 km za 24 hodin jako hřích mládí.
Koho zajímá cestování, fotografie z cest, určitě se setkal se jménem  Zdeněk Thoma. Knížky, fotky, reportáže, má toho společně se svou rodinou na hrbu hodně. Všechno se dá nějak sehnat, ale mě zajímá doba, kdy ho kamarádi znali pod přezdívkou Tyčka.
Potěšil mě, že mi poslal vzácné dokumenty z počátků dálkových pochodů a já si dovoluji je na svém blogu toto zveřejnit. Celý materiál má zasvěcený komentář. Nechám tedy svého pindání, což je moje neřest a dávám slovo Tyčkovi.


Komentář Zdeňka Thomy k článkové databázi o pochodech 100 kilometrů za 24 hodin (1963-1972)Již od našeho prvního pochodu v roce 1963 jsme se akci 100 kilometrů za 24 hodin (spolu  s Prťákem - Milošem Váňou) snažili zdokumentovat a uchovat v podobě výstřižků z tehdejšího tisku. Dokonce jsme k tomu v pozdější době používali tzv. výstřižkovou službu. Následující přehled zachycuje zhruba 90% novinových zpráv a článků z let 1963 až 1966, samozřejmě těch nejpodstatnějších, a je ukončen sérií dokumentů týkajících se prohlášení Tlupy uveřejněné v roce 1972 v časopise Ledvina, (což byl interní bulletin TJ Nohyb).

První článek vyšel v Československém sportu dne 20. června 1963, tedy téměř tři týdny po prvním pochodu, a připravila ho Marta Kuhnová, členka vedení turistického oddílu TJ AZKG podle zpráv, které ji členové Tlupy o pochodu dodali. Nevelkou rubriku v Československém sportu tehdy vedla redaktorka Jarmila Švagrovská, která už předtím, a hlavně potom, připravila pár zpráv o netradiční činnosti skupiny všestranných turistů vystupující pod jménem Tlupa a přifařené k turistickému oddílu TJ AZKG – dokument č. 1.
Odezva na sebe nenechala dlouho čekat a v Československém sportu se 10. července objevil článek sestávající jednak z nadšené reakce skupiny vojáků, kteří se pokusili akci napodobit a podrážděné reakce pana Martínka, mistra turistiky a člena tehdejšího předsednictva ÚV ČSTV. Populární sportovní lékař MUDr. Ervín Mathé se to snažil trochu uhladit a vysvětlující komentář dodala paní Švagrovská – dokument č. 2.
Další tři články z roku 1963 vypovídají o dalších nadšencích, kteří se vydali na stokilometrovou pouť a jejich zkušenostech. Objevuje se tam i jméno maratonce Iva Domanského, jenž se stal velkým propagátorem pochodů – dokumenty č.3, 4, 5. Ještě stojí Za pozornost v dokumentu č.4 stojí komentář tehdy populárního sportovního komentátora „otce“ Jandery.
Rok 1964 začíná zprávou z Čs. Sportu z 30.4. – ohlášením II. ročníku pochodu Tlupy a pozváním veřejnosti. Následuje kopie pozvánky na pochod rozesílaná poštou přátelům a itinerář trasy rozdávaný účastníkům – startovalo jich 42 – před pochodem v Plzni – dokumenty č. 6,7,8.
Devátý dokument není sice datován, ale vypráví o II. tlupním pochodu z Plzně do Prahy a ejhle!- hned za ním je zpráva o dalším stokilometrovém pochodu na severní Moravě.
Dokumenty č.10 a 11 pocházejí z pera Honzy Dobiáše, redaktora Mladého světa, který s námi šel druhou stovku z Plzně do Prahy. Tady dochází k mezníku: časopis, v tehdejší době velmi populární o nákladu více než sta tisíce výtisků, udělal pochodům nesmírnou propagaci, i když hnutí už bylo nastartováno a šlo by nepochybně vlastními cestami, jen trochu pomaleji.
Ještě v roce 1964 se objevila zpráva o jednom pochodu Jizerskými horami (dokument č.12), ale to už vplouváme do roku 1965 – s pochody se roztrhl pytel (dokument č.13), a Tlupa zve na III. ročník pochodu z Humpolce (dokument č.14), rozesílá  pozvánku (dokument č.15) a připravuje podrobný itinerář trasy s trochu odvážnou větou, že se jedná o protestní pochod proti liknavosti našich úřadů při stavbě dálnice (dokument č. 16,17).
Popularita nového fenoménu přitahuje novináře: na startu jsou Zdeňka Šťastná a Dana Posekaná z Mladé Fronty, samozřejmě opět startuje Honza Dobiáš z Mladého světa, start fotí i jeho redakční kolega Mirek Hucek, a startu se účastní i Jiří Dvořák z redakce Turisty, který se do hry 100 za 24 také vloží s vehemencí a odpovědností. Články, které po tomto deštivém, chladném, tvrdém a patrně i více než sto deseti kilometrovém pochodu vznikly, (jenž měl za následek, že řadu účastníků zdecimoval, ze 136 došlo jen 33), byly podrobné, dobrodružně laděné a pozitivní (dokumenty č.18,19,20,21,22,23,24,25,26).
Série následujících článků z roku 1965 (dokumenty č.27, 28, 29, 30, 31) už nejsou jen výčtem uskutečněných nebo plánovaných pochodů, ale novináři se začínají nad hnutím dálkových pochodů zamýšlet. Proč? Kde se vzala ta popularita? Co vede mladé lidi, že se vydávají na pouť, na zkoušku sama sebe bez nároku na vítězství, na žebříčky, na odměnu…
V dokumentech č.32,33,34 redakce Turisty dává na jaře 1966 prostor Tlupě, takže z Thomy a Attla padají nějaká ta moudra, ale zároveň si oni jako organizátoři uvědomují, že stokilometrové pochody jdou vlastní cestou a jsou tak trochu proti tomu, co Tlupa zamýšlela. Rozhovor Zdeňka Thomy se časopisem Student na jaře 1966 (dokument č.35) to jen doplňuje.
V roce 1967 a 1968 už časopis Turista registruje všechny uskutečněné dálkové pochody s podrobnostmi, sestavuje databázi organizátorů a pochody jsou pevně včleněny v systém ČSTV (dokumenty 37,38,39).
Dokument A je autentickým soupisem účastníků I.pochodu v roce 1963, tak jak jej Zdeněk Thoma pořídil na startu v Čechticích. Jedná se převážně o přezdívky, pravá jména jsou uvedena v Ledvině 1972. Zatržení došli do cíle. Disproporce mezi oficiálně v článcích uváděnými (5 došlých) a v tomto soupisu (6 došlých) vznikla tím, že jeden účastník dorazil do Prahy až ve tři hodiny po půlnoci a sdělil to kamarádům se značným zpožděním.
Dokument B je jakýmsi Zdeňkovým osobním itinerářem z roku 1963  s průchozími body, ale časové údaje v závěru nesedí…těžko po tolika letech vyhodnotit.
Dokument C Prťákovým záznamem prvních pochodů…
A nakonec je tu časopis Ledvina č.5 z roku 1972. Zde na 12 stránkách je souhrn celé historie Tlupních pochodů s vyjádřením Tlupy (hlavně tedy Tyčky, Prťáka a Vládi, tedy Thomy, Váni a Attla) o ukončení našich stovek a zdůvodněním PROČ. Také je tu zasvěcený komentář Ivo Domanského, individuální zpověď gurua Nohybu Pavky Melichara a řada dalších zajímavostí. To ať si přebere laskavý čtenář…

                                            Zdeněk Thoma       

 
Dokument č.1 20.6.1963
Dokument č.2 10.7.1963Dokument č.3 26.6.1963Dokument č.4 3.8.1963Dokument č.5 10.8.1963Dokument č.6 30.4.1964Dokument č.7 1964 Pozvánka na 2.ročníkDokument č.8 1964 Itinerář 2.ročníku Dokument č.9 1964 Článek o 2.ročníkuDokument č.10 Červen 1964 Mladý svět

Dokument č.12 Červen 1964 Aktuality Mladého světaDokument č.12 29.10.1964Dokument č.13 Duben 1965Dokument č.14 Duben 1965Dokument č.15 Pozvánka 1965

Dokument č.16 Itinerář 1965 1.strana


Dokument č.17 Itinerář 1965 2.strana


Dokument č.18 Čs. sport 1965 


Dokument č.19 30.5.1965 


Dokument č.20 1.6.1965 

Dokument č.21 1.6.1965 

Dokument č.22 Mladý svět 1965 Dokument č.23 Mladý svět 1965 


Dokument č.24 Turista červenec 1965 1.strana


Dokument č.25 Turista červenec 1965 2.strana

Dokument č.26 Turista červenec 1965 3.strana Dokument č.27 červen 1965

Dokument č.28 červenec 1965


Dokument č.29 Mladá fronta 1965


Dokument č.30 1965


Dokument č.31 1965


Dokument č.32 Turista1965 1.strana


Dokument č.33 Turista1965 2.strana

Dokument č.34 Turista1965 3.strana

Dokument č.35 Student 17.5.1966 


Dokument č.36 Mladá fronta 20.5.1966

Dokument č.37 Kalendář dálkových pochodů 1966 


Dokument č.38 Kalendář dálkových pochodů 1968 1.část

Dokument č.39 Kalendář dálkových pochodů 1968 2.část 


Fotka 1966

Dokument A Historická první startovní listina

Dokument B Osobní Tyčkův itinerář z roku 1963


Dokument C Prťákův záznam prvních pochodů


Fotka z roku 1964


Fotka z roku 1964


Fotka z roku 1964


Tyčka před startem 1965


Zleva Tyčka - Ladík - PrťákDoufám, že se našlo dost lidí, které tento historický materiál zaujal.  Já osobně to sem vkládal dva dny, protože jsem se nemohl odtrhnout od historických dokumentů. Ledvina, o které píše Tyčka v závěru svého komentáře, je celá zkopírována v mém blogovém článku z července 2014 (adresa je na začátku tohoto článku).
Osobně mě mrzí, že jsem tak dlouho odkládal vstup do dálkových pochodů, že jsem zažil už jen derniéru.
Podívejte se na fotky, které jsou v závěru. Ano, tak jsme chodili oblečení, ale v srdci jsme měli možná totéž, co dnešní dálkoplazi.
Přeju všem dnešním dálkovým "šílencům" hlavně hodně vzpomínek, které se časem ukážou důležitější, než skutečnost, že KRNAP nepustí stovkaře na Sněžku.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Nádhera. Neskutečné poklady:).