úterý 15. května 2012

Tetín - Svinaře - Liteň

Návštěvu Tetína jsem popsal stejně jako údolí Kačáku a Vráž ve svých poznámkách na adrese:
Představoval jsem si to jinak, fotil jsem mnoho, srovnával jen málo.

 
Tetín
Kostel svaté Ludmily přes rybník, jak uvádí publikace. Spíš rybníček, dnes už ani to. Požární nádrž. Bez drůbeže. Fotky nemají stejnou velikost. Bylo mi líto uříznout ze staré pohlednice děti, když už se vešla do záběru dnešní auta.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


náměstí
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


náměstí
Stará fotka je hodně mizerná, ale nakonec jsem zařadil, když už jsem do Tetína vyjel na kole.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


kostely
V publikace je dost celkových pohledů na Tetín. Bohužel, dnes tyto výhledy vzaly za své. Tohle je jediné, co se hodilo ke srovnávání.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


Fotky z výletu jsou na adrese:


Do Litně jsem chtěl jet už z Tetína. Moje staré nohy, nesoucí staré kosti, protestovaly. A tak jsem se do Litně vydal ve státní svátek. Do Zadní Třebaně vlakem, odtud vede nahoru sice stoupající, ale dost pozvolná silnice.

Kdo to zná, asi zavrtí hlavou. Tam je přece krpál jako blázen. Ano, ale jede-li se z Třebaně až do Svinař, je to trochu jinak. Odtud mám přece též staré fotky.

Ve Svinařích je zámek, který za doby vlády komunistů používalo JZD. Dovedu si představit, v jakém stavu ho kupoval v roce 2003 Jiří Nosek Obnova jistě potrvá ještě nějaký čas. Několik let pořádají sraz uměleckých kovářů – Svinařské řetězení. Na objektu se pracuje, je oplocený, nedostal jsem se dovnitř.

Dva obrázky jsem porovnal s dneškem. Málem jsem rozbil doma počítač, jak to nešlo dohromady. Pohlednice byly malované, mohl jsem se hned všimnout strnulých postav.

Výsledkem mého snažení jsou tři srovnání, možná nejsou příliš atraktivní.


Svinaře
škola


náves


náves


Kopci do Litně jsem se nevyhnul, nebyl tolik zlý. Městys, která může leckomu připadat trochu chcíplá. Připadlo mi, že má slávu už za sebou. Nahodilý poutník, za něhož se pokládám, může mít zastřený zrak, nebo mě ovlivnil pohled na nákupní středisko, které je fascinující. Tak, že jsem začal uvažovat o založení galerie „nejkrásnějších“ nákupních středisek.

Liteň má zámek rodiny Daubků, kterým patřil i pivovar a lihovar. Liteňská pivnice bývala i v Berouně. V letech 1853-56 vykonával funkci správce otec Svatopluka Čecha. Budoucí básník a spisovatel, narozený v roce 1846, tu s rodiči prožil část dětství. Asi se kolem sebe hodně díval, no básník, a poslouchal. Je známo, že tito lidé seberou, co není přivázané, v roce 1879, ze vzpomínek sestavil dílo Ve stínu lípy. Jak sousedé povídají pod lipou.

V parku u zámku, školy či kostela stojí pomník básníka skutečně ve stínu, třebaže podle mého chabého pohledu převládal květ kaštanu, pardon jírovce.

Malá vzpomínka. Na průmyslovce jsme probírali Svatopluka Čecha zároveň s jeho vrstevníkem, Jaroslavem Vrchlickým, samozřejmě, že se puberťákům tihle kluci pletli. Byl jsem vyrušen ze čtení něčeho zajímavějšího pod lavicí a vyvolán ke zkoušení.

„Lyrika Jaroslava Vrchlického“, zněla otázka.

„Písně otroka.“

„Taky Temno a Maryša?“

„To ne, to nenapsal.“ Zasmál jsem se vtipu dobrého češtináře.

Byl jsem přesvědčený, že jsem kouli dostal za to, že jsem věděl málo. Teprve nahlédnutím do učebnice jsem objevil skutečnost. Dívám se na Svatopluka Čecha v kameni, nevypadá, že by se na mě moc zlobil, že jsem jeho dílo přiřknul Vrchlickému.

Zámek nepřístupný, muzeum zavřené, přestože byl zrovna státní svátek. Skončil jsem v restauraci Ve stínu lípy, liteňské pivo nečepují. Kdysi jsem absolvoval pár výletů s turistickým oddílem. Jeden vedl přes Liteň. Mně se krajina kolem moc líbí, ale po procházce patří dát vydělat i hostinskému. I turisté zašli, posvačili, znalci tvrdili, že v zámku je pamětní deska básníkova. Všichni vyrazili do terénu, oblézali všechny objekty. Někteří se vrátili i poškrábaní, ale šťastní. Našli. Kromě mě a ještě jednoho barbara. Jediní dva jsme kouřili a tak jsme si v klidu dali k dalšímu pivu i zasloužené cigáro a nemuseli čelit nepřejícím kuřákům. Dobře si ty pohledy pamatuju, ještě po třicetiletém nekuřáctví a snažím se ke kuřákům chovat jako k lidem.

Fotky z výletu jsem vložil na adresu:

Liteň
náměstí
od východu. Vpravo je poštovní úřad. Proporce na staré pohlednici úplně nekorespondují se skutečností, postavy strnulé, není to fotka, malovaný obrázek. Přesto jsem srovnání zařadil, je, podle mě, zajímavé.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


budova liteňské záložny,
Donedávna zde fungovala pobočka České spořitelny. Podle hlasů myslím, že se dnes v budově bydlí.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


Náměstí, pohled od jihu. Moc toho tu nezůstalo. Škola se zvýšila, místo hostince U Vitáčků zdobí liteňské náměstí moderní nákupní středisko, architekta jsem nezjišťoval.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


náměstí
Pohled opačný, od školy, silnice nahoru vede do Skuhrova.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)sady Svatopluka Čecha

Zblízka. Škola, kostel. Pod stromy se skrývá básníkův pomník. Stejně je to zajímavé, všechno se točí kolem jména Svatopluk Čech a přitom tu žil v době, kdy mu bylo 7-10 let. Byl tady potom ještě někdy? Možná muzeum, které nese i jeho jméno, by prozradilo. Bohužel, bylo zavřené.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


nádraží
Uvedené do provozu v roce 1901 na trati Zadní Třebaň – Lochovice.
Starou fotku jsem okopíroval z publikace Berounsko na starých pohlednicích (Baron 2007)


Facebook - Srovnávací fotky


Další srovnávací fotky z různých lokalit


Žádné komentáře: